:: 1 2 [3] 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

 1. ...
 2. !!!!
 3. ( )
 4. ( )
 5. ....
 6. 1
 7. ......
 8. ............
 9. ..
 10. ....
 11. .`. ( ) .`.
 12. "
 13. ی
 14. <<<<<<<<<
 15. (`._.[ ]._.)
 16. (( ))
 17. !!... ...!!
 18. ..
 19. ~~~((( )))~~~
 20. ....................<<<<<<<
 21. Re: ~][][ ][][~
 22. .....!!!!!
 23. " "
 24. ********
 25. |--**--| |--**--|
 26. ~**~ ~**~
 27. * *
 28. !!! !!!
 29. ][`~*!||!*~`][ ][`~*!||!*~`][
 30. !!!
 31. :
 32. ][][^][][ ][][^][][
 33. (( ))
 34. ][][^][][ ][][^][][
 35. ** **
 36. ~~~ ~~~
 37. ......
 38. ][`~*!||!*~`][ ... ][`~*!||!*~`][
 39. ..........
 40. ߿
 41. ..
 42. .. !!
 43. ..
 44. ..
 45. |--**--|...... (( )) |--**--|
 46. .........
 47. ----- ()
 48. !!
 49. {} {}
 50. <> <>
 51. ...
 52. <> <>
 53. ........... ...........
 54. {} {}
 55. -- --
 56. ... ...
 57. <> <>
 58. .........
 59. {} ,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,
 60. ...............
 61. ..
 62. !!
 63. 1
 64. !!!!
 65. -%$-- --$%-
 66. ..( )..
 67. 6
 68. =!||ר(( ))||=
 69. i ....(l )....
 70. o.O () O.o"
 71. *~-.,.-~* ...... *~-.,.-~*
 72. ==
 73. (( ))
 74. (( ))
 75. ...........
 76. ][`~*!||!*~`][ ][`~*!||!*~`][
 77. ......
 78. -
 79. ( )
 80. (((((((((((((((( ))))))))))))))))
 81. .................
 82. +*^*+ ( ) +*^*+
 83. --- ---
 84. (`._.( )._.)
 85. :
 86. . .
 87. ..
 88. ~~... ...~~
 89. ...... ᫮......
 90. .:,/" "\,:.
 91. { " .. .. " }